team actualisatie kerndoelen burgerschap

Voor de actualisatie van de kerndoelen burgerschap is een team samengesteld.

Dit team bestaat uit een procesregisseur, leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts:

  • De procesregisseur begeleidt het team en het proces om te komen tot conceptkerndoelen. Het is belangrijk dat verschillende belangen en perspectieven worden gehoord en worden meegenomen in deze actualisatie.
  • Leraren komen uit het primair en onderbouw voortgezet onderwijs onderwijs. Zij zijn essentiële deelnemers van het team, omdat ze dagelijks werken in de onderwijspraktijk. Op die manier dragen we er zorg voor dat kerndoelen bruikbare doelen worden voor leraren.
  • Vakexperts primair en onderbouw voortgezet onderwijs zijn betrokken vanwege hun kennis over het leergebied. Zij zijn lerarenopleider, vakdidacticus of wetenschapper en brengen kennis over de uitvoering van het leergebied in de praktijk en (praktijkgericht) onderzoek.
  • De curriculumexperts hebben curriculaire en vakinhoudelijke expertise en zijn verantwoordelijk voor het schrijven van de conceptkerndoelen.


Fotografie: Barbra Verbij

Bram Hugen
Bram Hugen

Leraar po

Patricia Jansen
Patricia Jansen

Leraar po

Marije Scheepstra
Marije Scheepstra

Leraar po

Johannes Visser
Johannes Visser

Leraar po

Saskia de Bie-Kleinveld
Saskia de Bie-Kleinveld

Vakexpert, gericht op po

Jessica Bouva
Jessica Bouva

Vakexpert, gericht op po

Sanneke Quist
Sanneke Quist

Leraar vo

Johanneke Braam
Johanneke Braam

Leraar vo

Matthijs Dijkstra
Matthijs Dijkstra

Leraar vo

Michiel Santegoeds
Michiel Santegoeds

Leraar vo

Dominique Angel
Dominique Angel

Vakexpert, gericht op vo

Marianne Vonder
Marianne Vonder

Vakexpert, gericht op vo

Luuk Kampman
Luuk Kampman

Curriculumexpert

Matthijs Driebergen
Matthijs Driebergen

Curriculumexpert

Annette van der Laan
Annette van der Laan

Curriculumexpert

Jildou Dooper
Jildou Dooper

Procesregisseur burgerschap