beproeven conceptkerndoelen

Fase 1 - Fase 2

Na het ontwikkelen van de conceptkerndoelen voor het leergebied burgerschap worden deze beproefd op bruikbaarheid in de praktijk. Tijdens deze periode verzamelen we gegevens en ervaringen op een systematische manier. De opbrengsten van de fase van beproeven verwerken we vervolgens in de conceptkerndoelen.


Na het beproeven volgt politieke besluitvorming. Daarmee worden de kerndoelen wettelijk vastgelegd.

Voor meer informatie

Mirjam Brand

Deelprogrammamanager kerndoelen

m.brand@slo.nl

wil je dit delen?