beproeven conceptkerndoelen

Fase 1 - Fase 2

Na het ontwikkelen van de conceptkerndoelen voor het leergebied rekenen en wiskunde, worden deze beproefd op bruikbaarheid in de praktijk. Tijdens deze periode worden op een systematische manier gegevens en ervaringen verzameld. Op basis daarvan zullen we opbrengsten van de fase van beproeven worden verwerkt in de conceptkerndoelen.


Na het beproeven volgt politieke besluitvorming. Daarmee worden de kerndoelen wettelijk vastgelegd.

wil je dit delen?