klankbordgroep specifieke onderwijsbehoeften

De geactualiseerde kerndoelen primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs worden ook geschikt voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het zal hier met name gaan om leerlingen met een visuele beperking, auditieve/communicatieve beperking, lichamelijke beperking en/of milde leer/gedragsproblemen. Hiervoor heeft SLO een klankbordgroep ingericht, met de volgende opdracht:

  • De klankbordgroep adviseert de teams van de kerndoelen over de haalbaarheid en herkenbaarheid van de karakteristiek en de kerndoelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
  • De klankbordgroep geeft feedback en reflecteert op de (tussen)producten en de aanbevelingen van de SLO curriculumexperts inclusiever onderwijs/(v)so. Hierdoor wordt het eindproduct (de set kerndoelen) ook geschikt voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Doordat we verschillende organisaties een plek geven in de klankbordgroep en hen meenemen tijdens het proces van de actualisatie van de kerndoelen, verwachten we dat dat bijdraagt aan draagvlak en bekendheid van de conceptkerndoelen.De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die ervaring hebben met en expertise hebben van de diverse doelgroepen met specifieke onderwijsbehoeften.


Organisaties


Experts op persoonlijke titel